نحوه ثبت نام در سایت

۱

احراز هویت

۲

ثبت سفارش

۳

شارژ کیف پول ریالی

۴

ارتباط با پشتیبانی

۵